«Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» նախագծի ամփոփում

Մխիթարյան միաբանության զինանշանը

Ընթերցեցի զինանշանի պատմությունը և շատ նոր բաներ սովորեցի։ Զինանաշանը վահանի նման է, որի կենտրոնում կա խաչ: Խաչի ծայրերին կան տառեր` Ո. Կ. Վ. Ա. (Որդեգիր Կուսին Վարդապետ Ապաշխարութեան )

Խաչի չորս անկյուններում կան չորս առարկաներ, որոնք խորհրդանշում են վանականի հոգևոր ճամփորդությունը և բնորոշ են  առաքյալի կյանքին` կրակ,  զանգ, վարդապետի գավազան և բաց գիրք:

1701 թ. սեպտեմբերի 8-ին, Կ. Պոլիսում՝ վանահայր Մխիթար Սեբաստացու կողմից հիմնադրվեց Մխիթարյան միաբանությունը: 1901թ. ի պատիվ Մխիթարյան միաբանություն 200 ամյակի թողարկվեց հուշամեդալ: Հուշամեդալը պատրաստվել է բրոնզից:

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ Թարքմանություն

Վիեննայի 7-րդ թաղամասի Մխիթարեան փողոցի համար 4 շէնքի դարպասի վրայ մի անսովոր, եպիսկոպոսական խոյրով զարդարուած, քարէ զինանշան է երեւում: Այն զարդարում է Մխիթարեան վանքի գլխաւոր մուտքը: Այստեղ, 200 տարի է, վանականները ծառայում են հայ եկեղեցուն եւ մշակոյթին: Հայոց հաւատքի եւ մշակոյթի պահպանմանը նուիրուած լուռ ստեղծագործական աշխատանքըդարձրել է վանքը հայ ոգու կենտրոն, առանց որի հայոց մշակոյթը անհնար է պատկերացնել: Սակայն ինչպէ՛ս եղաւ, որ հենց այստեղ Վիեննայում հայ կաթողիկէ վանականներ սկսեցին ապրել ու գործել ըստ Սուրբ Բենեդիկտոսի կանոններին: 

1676թ. ծնուած Մխիթար Սեբաստացին հիմնելով իր Միաբանութիւնը 1701թ. Սեպտեմբերի 8-ին Կոստանդնուպոլսում, չէր էլ պատկերացնում, որ ապագայում հայոց մշակոյթի պատմութեան կարեւորագոյն անձանց թուին է պատկանելու: Շուտով Մխիթարն ու իր եղբայրակիցները լքեցին Օսմանեան Կայսրութիւնը եւ Պելոպոնեսում, այն ժամանակ Վենետիկի իշխանութեան ենթակայ Մեթոն քաղաքում, հայկական վանք հիմնեցին: Դեռ այնտեղ գտնուած ժամանակ նրանք ընդունեցին Սուրբ Բենեդիկտոսի կանոնները: Կղեմէս ԺԱ. Պապը պաշտօնապես հաստատեց նրանց որպէս Բենեդիկտեաններ: Այդ պատճառով օտարները Մխիթարեաններին կոչում են նաեւ հայ Բենեդիկտեաններ: Երբ թուրքերը գրաւեցին Մեթոնը, հայ կրօնաւորները նահանջող վենետիկցիների հետ փախան եւ Վենետիկում Դոժի կողմից մի փոքր կղզի ստացան: Այդ Սուրբ Ղազար կոչուած կղզու վրայ հիմնուած վանքը մինչ օրս Միաբանութեան սեփականութիւնն է:

1773թ.-ին վանականների մի մասն անջատուեց Մայր վանքից եւ հաստատուեց Թրիեստում, որն այդ ժամանակ պատկանում էր Աւստրիական կայսրութեան: 1775թ.-ին Մարիա Թերեզիա կայսրուհու յատուկ արտօնագրով Մխիթարեանները իրաւունք ստացան Թրիեստում վանք ու եկեղեցի կառուցելու, ինչպէս նաեւ տպարան հաստատելու: Երբ 1805թ. ֆրանսիական զօրքը գրաւեց Թրիեստը, Մխիթարեանները որպէս Հաբսբուրգեան կայսրութեան հպատակներ մատնուեցին նիւթական տագնապի եւ 1810թ. Դեկտեմբերին ստիպուած եղան լքել Թրիեստը եւ ապաստան փնտրել կայսերական Վիեննայում:

Ֆրանց Ա. կայսրը 1810թ. Դեկտեմբերի 5-ի պաշտօնական գրութեամբ ընդունում է վանականներին եւ տալիս նրանց իրաւունք ապրել ու գործել իր Կայսրութեան մայրաքաղաք՝

Վիեննայում:
Նրանք 1811թ.-ից ապաստանեցին Սուրբ Ուլրիխ արուարձանի “Am Platzl” հրապարակում գտնուող Կապուչինների լքուած վանքում:
1837թ.-ին սկսուեց նոր վանքի կառուցումը, որի գլխաւոր հատուածը գտնւում է ներկայիս «Մխիթարեան» կոչուած փողոցում: 1874թ.-ին երկու նոր կառուցուած մասերի եւ նորակառոյց եկեղեցու հետ միասին վանքը ստացաւ իր այսօրուայ տեսքը: 2000թ.-ին, հիմնադրման 300- ամեայ յոբելեանի առիթով եւ անջատումից 227 տարի անց, Վիեննայի եւ Վենետիկի Մխիթարեանները նորից միացան, դառնալով մէկ Միաբանութիւն:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր. ինչպես սկսվեց ամեն ինչ

Հարցազրույցը որը Լիլիթ Աղաջանյանը վերցրել է Տիար Բլեյանից իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի բոլորի համար։ Տիարը հարցազրույց է տվել թե ինչպես է սկսվել ամեն ինչ, թե նչպե՞ս ծնվեց կրթահամալիր ունենալու գաղափարը և այլն։

Տիարը պատմեց թե ինչպես ծնվեց կրթահամալիրի գաղափարը։

-1985 թվականին համախոհների փնտրտուքը ինձ բերեց Բանգլադեշ, թ. 183 նորաբաց դպրոցը, այն էլ` որպես տնօրեն։

Դրանից հետո նա փորձեց ստեղծել նրա ուզած դպրոցը և նրան հաջողվեց։Հետո նա փողեց դպրոցի անունը և դրեց Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրն։

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր. ինչպես սկսվեց ամեն ինչ

Հարցազրույցը որը Լիլիթ Աղաջանյանը վերցրել է Տիար Բլեյանից իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի բոլորի համար։ Տիարը հարցազրույց է տվել թե ինչպես է սկսվել ամեն ինչ, թե նչպե՞ս ծնվեց կրթահամալիր ունենալու գաղափարը և այլն։

Տիարը պատմեց թե ինչպես ծնվեց կրթահամալիրի գաղափարը։

-1985 թվականին համախոհների փնտրտուքը ինձ բերեց Բանգլադեշ, թ. 183 նորաբաց դպրոցը, այն էլ` որպես տնօրեն։

Դրանից հետո նա փորձեց ստեղծել նրա ուզած դպրոցը և նրան հաջողվեց։Հետո նա փողեց դպրոցի անունը և դրեց Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրն։

Домашнее задание

  1. 1. задание «Путаница».

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить:

Крокодил в мешке — кот в мешке

Как с совы вода — как с гуся вода

Утиная песня — лебединая песня

Тигриная доля — львиная доля

Конское упрямство — ослиное упрямство

Стреляный петух — стреляный воробей

Подложить барана — подложить свинью

Барсучья услуга — медвежья услуга

2. Задание «Кто больше?»

написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово: нос, рука, голова, глаз, палец.

Нос

Зарубить себе на носу — Хорошенько запомнить что-то

Клевать носом- Засыпать, дремать, опуская при этом голову

Нос кверху- Так говорят о человеке, который зазнается

Нос повесить, вешать нос- О приунывшем или опечаленном человеке, который ходит, опустив низко голову

Остаться с носом-Не получить то, на что рассчитывал. Потерпеть неудачу в каком-либо деле. История фразы такова. В старые времена взятка называлась «принос» или просто «нос». Если взятка не принималась, проситель оставался с «носом», то есть его делу не давали ход, он терпел неудачу.

Рука

Быть под рукой – быть доступным, быть в непосредственной близости.
Греть руки – пользоваться положением.
Держать в руках – не давать воли, держать в строгом повиновении.
Как рукой сняло – быстро исчезло, прошло.
На руках носить – оказывать особое расположение, внимание, ценить, баловать.

Голова

Без головы — о глупом человеке, не обдумав, безрассудно делать что-либо.

Ветер в голове – ненадежный человек.

Вылетело из головы – забыл.

Вбить в голову – внушить кому-либо, что – либо.

Глаз

Хоть глаз выколи — очень темно, непонятно куда идти
Недремлющее око — бдительный наблюдатель, надсмотрщик
Глаза разбегаются — обилие всего, не знаешь, что выбрать
С глазу на глаз — тайно, без свидетелей

Палец

Обвести вокруг пальца.
Пальчики оближешь.
Знать как свои пять пальцев.
По пальцам пересчитать.
Смотреть сквозь пальцы.

Задание № 3

Подобрать антонимические пары из фразеологизмов.

Держать язык за зубами – Давать волю языку

За тридевять земель – Рукой подать

Первая скрипка – Последняя спица в колеснице

Едва сводить концы с концами – Жить на широкую ногу

Повесить нос – Воспрянуть духом

Сложа руки – Не покладая рук

Откладывать в долгий ящик – Ковать железо пока горячо

English

Ex~1

a) How many people were in your family? -5

b) Who used to do most of the cooking? –Their mother

c) Did you use to help in the kitchen? –Yes.

d) Were there some things you didn’t use to like eating? –Yes, meat.

e) What time did you use to have lunch? -Where did you use to have lunch?

g) What time did you use to have dinner? –

h) Which room did you use to eat dinner in? –In the kitchen.

i) Did your family use to eat in restaurants much? –Yes, they went to restaurant every Saturday.

j) What did you use to eat on Sundays? –They used to have treats.

k) What was your favorite dish when you were a child? –Rice and beans.

Ex~4

Waiter: Good afternoon. Do you have a reservation?

Man: Yes, a table for two in the name of Brown.

Waiter: Oh yes. Is this table OK for you?

Man: Do you have another one near the window.

Waiter: Yes, of course, follow me.

Waiter: Are you ready to order yet?

Woman: Not quite. Could you give us a few more minutes?

Waiter: Of course. Would you like to order some drinks?

Woman: Yes, two … please.

Woman: Excuse me, we’re ready to order now.

Waiter: Very good. What can I get you?

Woman: I’ll have the lam, please.

Waiter: OK. And sir?

Man: I’ll have the grilled common stake .

Waiter: Would you like to see the dessert menu?

Woman: No, I’m alright, thank you.

Man: Can we have two coffees and the bill, please.

Waiter: Certainly. How was your meal?

Woman: It was lovely, thank you.

Ապագա թե ներկա

Մենք մեր կյանքը ապրում ենք հետգայի մասին մտածելով, բայց դա իմ տեսանկյունից սխալ է, որոհետև հետգայի մասին մտածելով եթե ապրենք չենք հասցնի ճանաչել ներակյին։ Մենք ապրում ենք․․․ ապրում ենք հետոի մասին մտածելով, բայց պետք է մենք ապրենք այնպես ինչպես մեր կյանքի վերջին օրը․․․ մենք պետք է ապրենք այնպես ինչպես երազում ենք, ուզում ենք․․․ ոչ թե ուրիշների կանոններով։ Մենք պետք է ապրենք մեր կյանք այնպես ինչպես մեր ճակատին է գրված։ Մենք պետք է ապրենք այնպես ինչպես վեջին օրն է այսօր, որովհետև մենք չգիտենք թե վաղը ինչ կլինի մեր հետ, մենք չգիտենք․․․ չգիտենք կարող է վաղը աշխարհի վերջն է, բայց մենք շարունակում ենք ապրել մետածելով ելի հետոի մասին, ես չեմ ասում, որ չպետք է երբև է մտածել ապագայի մասին, բայց շատել պետք չէ։ Մենք պետք է ապրենք այնպես ինչպես սիրտնե թելադրում բայց պետք է ապրենք այնպես, որ չկորի մեր պատիվը․․․

Իջևանյան օրեր

Օրեր․․․ օրեր, որոնք ես երբեք չեմ մոռանա, չեմ մոռանա այն օրերը, այն երեք օրը, որոնք ես անցկացրել եմ Իջևանում` իմ ընկերների հետ։

Մենք կրթահամալիրից շարժվեցինք և մեր առաջին կայանատեղին, որտեղ պետք է կանգնեիք, մի հիասքանչ վայրում էր` Ծովագյուղում։ Մենք այցելեցինք Ծովագյուղի դպրոցներից մեկը, որտեղ մեզ ընդունեցին ուրախությամբ՝ պարով, երգով և ծիծաղով։

Ծովագյուղի դպրոցի պատուհաններից բացվում էր մի անմահական տեսարան՝ դեպի Սևանա լիճը։

Ծովգյուղից շարժվեցինք և մեր եկրորդ կայանտեղին հենց Իջևանում էր, մենք իջանք և գնացինք դեպի քանդակների պուրակ՝ զբոսնելու։ Քանդակների պատմությունները մեզ պատում էին ԵՊՀ-ի արվեստի ֆակուլտետի ուսանողները։ Ինչ խոսք, շատ հետաքրքիր պատմություններ ունեին քանդակները։

Իսկ հետո մենք քայլքով շարժվեցինք դեպի Աղստև գետը։

Աղստևից հետո գնացինք բոլորիս կողմից շատ սպասված հյուրատուն, որտեղ մեզ սպասվում էին թեժ օրեր, խաղեր, զրույցներ և երկու անքուն գիշեր։

Առջին գիշերը մենք քնեցինք միայն երկու ժամ, որովհետև ամբողջ գիշեր զբաղված էինք գժություններով։

Եկրորդ օրը առավոտյան մեզ սպասվում էր 14 կմ քայլք դեպի Մորո Ձորո վանք, բայց մինչև Մորո Ձորո վանք գնալը մենք գնացինք Խաշթառակ գյուղ, որտեղ նկարել էին <<Մենք ենք մեր սարերը>> ֆիլմը։ Քայլքի ժամանակ մենք այնքնան զբաղված էինք միմյանց հետ խոսելով, որ չնկատեցինք էլ, թե ինչպես հասանք։ Այտեղ մենք ընդմիջեցինք, խաղացինք և հոգնած ետ վերադարձանք հյուրատուն, մի քիչ հանգստացանք և մեր թեժ երեկոն նորից սկսվեց․ էլի խաղեր և արկածներ, բայց հենց եկավ քնելու ժաանակը, մենք նորից ընտրեցինք չքնելը, բայց կեսից էլ չդիմացանք և քնեցինք։ Առավոտյան, երբ ես արթնացա, տեսա, որ ով ինչ դիրքում նստած է եղել, այդ դիրքով էլ քնել է։

Երբ արդեն բոլորը արթնացան, մենք շարժվեցինք դեպի Դենդրոպարկ, իսկ հետո՝ դեպի Երևան։

Ինչքան էլ որ ոչ ոքս չէինք ուզում ետ վերադառնալ Երևան և ելի էինք ուզում մնալ Իջևանում, բայց․․․ բայց ոչինչ չէինք կարող անել։

Քիմիա

<<Անօրգանական նյութերի հիմնական                           դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>>

Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                                                        օքսիդների, հիմքերի,  թթուների,  աղերի

Բովանդակությունը՝ Օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, հատկությունները

Առաջադրանքներ. հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO,                                                                        CO, N2O, CO2, SiO2, MgO,  Na2O,  Fe2O3

  • դասակարգել` հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների:
  • որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները
  • գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի  կամ  թթուների բանաձևերը  
  • գրել  օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների  հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դասագրքից սովորեք ՙՙԱնօրգանական նյութերն  և դրանց  դասակարգումը  և օքսիդները                                               (11-ից 16 էջերը) և  կատարեք 12  և  18  էջերի առաջադրանքները 

Գործնական  աշխատանք 4.Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ

 Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:

Փորձ 1

Հիմնային օքսիդ մագնեզիումի օքսիդի ստացումը մագնեզիումը այրելով։

Mg+O2—->MgO+Q

Այրման ռեակցիա են կոչվում օքսիդավերականգման ռեակցիաները որոնք ուղեկցվում են ջերմությամբ և լույսով։

Փորձ 2

Մագնեզիումի հիդրոքսիդի ստացումը՝ մագնեզիումի օքսիդը ջրում

MgO+H2O—> Mg (Oh)2