Posted in Ֆիզիկս, ֆիզիկա ․Լաբորատոր աշխատանք

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը

Աշխատանքի նպատակը․ պարզել թելավոր ճոճոնակի տատնումների պարբերությունը և հաճախության կախումները թելի երկարությունից։

Անհրաժեշտ պարագաներ․ անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալան կցորդիչով ևթաթով, վայրկենաչափ կամ վայրկենացույց սլաքով ժամացույց, չափրիզ։

Փորձի կատարման ըթացքը

Posted in Uncategorized

ձմեռային ճամփորդություն՝ Հատիս


Մենք առավոտյան ժամը 10:30 շարժվեցինք դեպի հատիս։ Մենք ճանապարհին խաղացինք շատ ՛շախեր մինչև հսնենք տեղ;Մենք 11:30 հասանք տեղ ու ետեղ սկսվեց մեր գժությունները;Մենք սահեցինք սահնակով հետո գլորվեցինք ձյան մեջ հետո խաղացինք ձնագնդիկ։ Մենք ուղիղ մեկ և կես ժամ մնացինք այնտեղ իսկ հետո վերադարձանք ավտոբուսի մոտ թեյ խմեցինք, հաց կերանք ու ետ վերադարձանք դպրոց։

Շատ տպավորիչ օր էր։