Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

Խաղալիք-սաթամաշո

Ես խաղում եմ- վը թամաշո

գնդակ-բուռթի

ես խաղում եմ գնդակ-մէ թամաշո բուռթի

դու ինչ ես ուզում-շենրա գինդա

Ռոգո րիա-ինչպիսին է

Հայելի-սարկե

 

Posted in Ռուսաց լեզու

Русский язык

 1. Вы очень любознательный человек. Вы всегда интересуетесь моими секретами.
 2. Какая веселая девушка! Кажеттся, она всегда улыбается.
 3. Я не труслив, но я очень боялся вас.
 4. Мы оптимисты и всегда надеимся на лучшее.
 5. Все удается: какой ты умный!
 6. Сначала я могу казатся хорошим, но вообще я ужасный человек.
 7. Мне нравятся такие люди, как вы: простые и трудолюбивые.
 8. Почему ты такой бесхарактерный? Всегда соглашаешся.
 9. Я не глупый, просто я иногда …
 10. Почему ты волнуешся? Нельзя быть таким нервным.
 11. Не надо над ним смеятся. Может быть, он просто очень романтичный.
 12. Говорят, что я легкомысленный, а я просто всегда радуюсь жизни.   

 

Posted in Քիմիա

Ջրածին

 

 1. Ջրածնի ընդհանուր բնութագրումը, (1p,0n)1e,
 2. կարգաթիվը -1
 3. դիրքը պարբերական համակարգում, պարբերությունը-1, խումբը—-1խումբ,գլխավոր ենթախումբ

Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar(H)=1

Պարզ  նյութի  քիմիական բանաձևը`H2

            Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr(H2)=2

             ԻզոտոպներըՊրոտիում-1H  , դեյտերիում-                      2D,տրիտիում-3T

          Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը—+1)1e

        Վալենտականություն-1, օքսիդացման աստիճանը—-                 +1,-1

                      

                    Ջրածնի քիմիական հատկությունները

1.2H2 +O2 =2H2O

2.H2+Cl2=2HCl

 H2+S=H2S

3.2Na0+H20 =2Na+1H-1

Na0 -1e= Na+1

H20+2e= 2H-1

4.CuO +H2 = Cu +H2O

   սև             կարմիր   

Fe(OH)2=FeO +H2O

Fe2O3 +3H2= 3H2O +2Fe            

HgO +H2= H2O+Hg

S+4O-22+ H2O=H2SO3

Ca->CaO->Ca(OH)2->CaCl2

2Ca +O2=2CaO

CaO +H2O= Ca(OH)2

Ca(OH)2+2HCl= CaCl2+2H2O

PbO+H2= H2O+Pb

Ջրածնի ստացումը և քիմիական հատկությունները 

Սովորել`էջ 62-75,վարժ. Էջ64-65,69-70,73-74,75 Գծել էջ 77 աղյուսակը և սովորել:

Փորձ 1. Ջրածնի ստացումը ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով

2H2O =2H2 + O2

Սարքի մեջ ջուր լցնենք և հաստատուն էլեկտրական հոսանքանցկացնենք : Քիչ անց` U-ձև խողովակի երկու ճկափողում հավաքվում են գազեր, որոնց ծավալները տարբեր են, Խողովակներից մեկում գազի ծավալը երկու անգամ ավելի է: Ճշտելու նպատակով, թե ի՞նչ գազեր են առաջացել, առկայծող մարխը մոտեցնենք քիչ ծավալով գազին ու փականը բացենք: Մարխը բռնկվում է: Դա վկայում է, որ տվյալ գազը թթվածինն է: Այնուհետև երկրորդ խողովակին, որտեղ գազի ծավալը երկու անգամ ավելի է, այրվող մարխը մոտեցնենք ու փականը բացենք: Այս դեպքում բռնկվում է գազը և յուրահատուկ շառաչյունով այրվում: Նշանակում է երկրորդ գազը ջրածինն է:

Փորձ 2.     Ջրածնի ստացումը ակտիվ մետաղների և թթուների    

                               փոխազդեցությամբ

Փորձանոթի մեջ գցեք  3-4  հատ ցինկի կտորներ, վրան զգուշությամբ ձագարի միջոցով ավելացրեք աղաթթվի լուծույթ փորձանոթի  ¼ մասով: Ի՞նչ նկատեցիք:Անջատվող գազը ստուգեք այրվող լուցկու միջոցով: Գրեք քիմիական ռեակցիաների հավասարումները
                 Zn+2HCl=ZnCl2+H2

    
 Փորձ 3.     Ջրածնի ստացումը ալկալիական մետաղների և ջրի

                                               փոխազդեցությունից

                               2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

               Ալկալիական մետաղներն են`Li,  Na, K, Rb, Cs, Fr

Թասի մեջ լցրեք ջուր, վրան ավելացրեք մի քանի կաթիլ ֆենոլֆտալեին:Պինցետով նաֆտից հանեք նատրիում, չորացրեք ֆիլտրի թխթի միջոցով և զգուշությամբ գցեք ջրի մեջ:Լուծույթը ներկվեց մորու գույն:

Նույնը փորձը կարելի է կատարել կալցիումի հետ:

Փորձ 4.Ջրածնի փոխազդեցությունը պղնձի(II)օքսիդի հետ (ջրածնի վերականգնող) հատկությունը

Փորձանոթի հատակին գդալիկի օգնությամբ մի քիչ պղնձի(II) օքսիդի  փոշի տեղադրեք և ամրացրեք ամրակալի թաթին թեք վիճակում,որպիսզի առաջացող ջուրը չլցվի  օքսիդի վրա: Նախորդ փորձում նկարագրված ձևով ստացեք ջրածին և.խողովակի միջոցով ջրածինը անցկացրեք պղնձի(II)օքսիդով լցված փորձանոթի մեջ փորձանոթը տաքացնելով սպիրտայրոցի միջոցով:Փորձանոթի պատերին առաջանում է փայլուն կարմրավուն թաղանթ` պղինձը, իսկ փորձանոթի վերին մասում հայտնվում են ջրի կաթիլներ:

Cu+2O -2+H20 =Cu0 +H2+1O-2

Cu+2  +2 e= Cu0օքսիդիչ

H20-2e=2 H+1վերականգնիչ