Posted in Քիմիա

Նյութի հատկությունները

Այն բոլոր հատկանիշները, որոնք նկարագրում են նյութը կոչվում են հատկություններ

Ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական

Ագրեգատային վիճակ-

Նյութի ֆիզիկական հատկություններն են՝ Ագրեգատային վիճակը, գույնը, հոտը, համը, լուծելությունը ջրում, խտությունը, հալման եռման ջերմաստիճանը, ջերմա- էլեկտրահաղորդակաությունը, պլաստիկություն և մետաղական փայլըա:

Քիմիական հատկություններն են՝ այդ նյութի փոխազդեցությունը և նոր նյութի առաջացումը:

Բոլոր մետաղները պինդ են, բացի սնդիկից: Ունեն մետաղական փայլ, պլաստիկ են և ունեն ջերմաէլեկտրահաղորդություն:

Ֆիզիոլագիական հատկություններն են՝ նյութի ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա

Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Գործնական  աշխատանք `Նյութերի հատկությունների ուսումնասիրում`

Ղեկավարվելով  հետևյալ  սխեմայով  բնութագրեք  հետևյալ  նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի  ֆիզիկական հատկությունները  և  ֆիզիոլոգիական  ազդեցությունը  կենդանի   օրգանիզմների  վրա: 

Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութ

Նշանններ՝ t-ջերմաստիճան, m-զանգվածը, v-ծավալ, ρ- խտություն

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Քիմիա դաս 1

1․ Ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ:

Ֆիզիկական մարմինն ունի ծավալ և զանգված։Զանգված(m)7և ծավալ(V)

2․Ի՞նչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ:

Նյութը, որոշակի ծավալ և զանգված ունեցող, միմյանց հետ փոխազդող փոքրագույն մասնիկների համախումբ է ատոմ, մոլեկուլ, իոն։ Իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, կառուցվածքով և հատկություններով օժտված Ներկայումս մարդկությանը հայտնի է մոտավորապես երեսուն միլլիոն նյութ։ Նյութ ըստ բաղադրություն-պարզ և բարդ ։ Պարզ նյութերը մոտավորապես 400 հատ։ Պարզ նյութերը կազմված ռն միատեսակ քիմական տարրի ատոմներից։

3․ Անօրգանական և  օրգանական  նյութերի  օրինակներ:

4․Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ):

Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ , իոն (կառուցվածքը,բաղադրությունը):

Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական: