Posted in Գրականություն, Իմ շարադրությունները

Իմ ընկերները

Ընկեր․․․  շատ  կարևոր  մարդ  յուրաքանչուրի   կյանքում: Ես ընկերներ շատ ունեմ, ընտանքիից հետո կըանքումս ամենակարեվոր մարդիկ իմ ընկերներն են։Կան ընկերների մի քանի տեսակ, բայց իմ ընկերները միայն լավ տեսակին են պատկանում։ Իմ բոլոր ընկերնեը շատ լավն են, նրանք բոլորը գիտեն ընկերության արժեքը։ Իմ կյանքում եղել են շատ ընկերներ ովքեր եկել են ու գնացել, բայց չեմ ուզում նրանց մասին հիշել, որովհետև ես ունեմ ներկա։ Ես ունեմ թե շատ լավ ընկերուհիներ թե շատ լավ ընկերներ, նրանք բոլորը միշտ պատրաստ են ինձ լսել ամեն պահի, նրանք պատրաստ են ինձ օգնել երբ ես ունեմ իրենց կարիքը։ Ես երբեք չեմ մոռանա այն ընկերներիս ում հետ անցկացրել եմ թե վատ օրերս թե լավ, ում հետ կիսվել եմ ամենինչ և այն ընկերներիս ովքեր ինձ ավելի լավ են ճանաչում քան ես ինք ինձ․․․ ես նաև ունեմ այնպիսի լավ մանկության ընկերուհիներ ում ես երբեք չեմ դավաճանի և չեմ փոխի ոչ մեկի հետ իմ կարծիքովել նրանք ինձ չեն դավաճանի․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s