Posted in Կենսաբանություն

Կենսաբանություն․ ինքնաստուգում

1. Բնական և արհեստական ընտրություն, միկրո և մակրոէվոլյուցիա նկարագրել

Արհեստական ընտրություն նա է, որ մարդն է կատարում կենդանիների ցեղատեսակների և բույսերի փոխարեն։ Երբ կենդանիներից մի քանիսը ապրել են մարդկանց հետ, սկսել են համրվել տնային կենդանիներ։

Բնական ընտրությունը նա է, երբ ոչնչացնում և բազմանում են տվյալ պայմաններում ավելի օգտակար առանձնյականերով։


2.Գոյության կռիվ , թվարկել տեսակներ և նկարագրել

Գոյության պայքար, գոյության կռիվ, բնության մեջ օրգանական աշխարհի տարբեր ներկայացուցիչների միջև ընթացող պայքար, որի նպատակը կյանքի և սերունդների պահպանումն է։Բոլոր օրգանիզմները բազմանում և սերունդ են թողնում բավականին մեծ քանակով: Դարվինը գտնում է, որ ծնված առանձնյակների մեծ մասը մինչև սեռահասուն դառնալը ոչնչանում է, որի պատճառը բնության մեջ գործող գոյության կռիվն է: «Գոյության կռիվ» ասելով հասկանում ենք տեսակի ներսում առանձնյակների միջև, տարբեր տեսակների առանձնյակների միջև, ինչպես նաև առանձնյակների և անօրգանական աշխարհի միջև տեղի ունեցող բարդ և բազմազան հարաբերությունները: Դարվինը տարբերում էր գոյության կռվի 3 հիմնական ձևեր, ներտեսակային, միջտեսակային, և կռիվ անօրգանական, աշխարհի անբարենպաստ պայմանների դեմ:


3. Արոմորֆոզ, իդիոադապտացիա, դեգեներացիա նկարագրել՝ բերելով օրինակներ

Արոմորֆոզ, երբ մարմինը բարդանում է։ Իդիոադապտացիայի յամանակ,երբ մարմինը պարզ է,բայց ինչ-որ բնույթյան պայմանների պատճառով փոխվում է հարմարվում է։Դեգեներացիան, երբ մարմինը պարզանում է։


4. Արտաքին միջավայրին հարմարվելու հարմարաքներ՝ հովանավորող , նախազգուշացնող գունավորում, միմիկրիա, արտաքին միջավայրին հարմարվելու ունակություն ՝ բերել օրինակներ բոլորից

Posted in Գրականություն

«Կարդում ենք Թումանյան»

Գրականություն-«Կարդում ենք Թումանյան»

Ինչպես Թումանյանը կտավներ փրկեց

Թանգարանները հիմա հպարտանում են իրենց կտավներով, որոնց պահպանման համար նրանք պետք է շնորհակալ լինեն Թումանյանին։

Թումանյանը իմանալով, որ թալանելու են կտավները իր մոտ է կանչում «Հայարտան» մի քանի վստահելի անդամների և ասում լուրի մասին։

Հետո նա գիշերով փախցնել է տալիս Մանթաշևի, Մելիք-Ազարյանի, Միլովի և Պողարջյանի տներում գտնված արժեքավոր նկարները:

Բայց դրանք քանի որ պետք է փոխադրվեին Խորհրդային Հայաստն դա արդեն մեծ խնդիր էր։

Վերջում Թումանյանը ելքը գտնում է և Ալեքսանդր Մյասնիկյանի հետ ով ,որ Հայաստանի կառավարության նախագահն էր և միևնույն ժամանակ կովկասյան Կարմիր բանակի ռազմահեղափոխական խորհրդի անդամն էր։ Նրա հետ միասին ուղարկում է Խորհրդային Հայաստան փրկելով կտավները։

Posted in Հայոց պատմություն

Տիգրան մեծ

Տիգրան Մեծ (Տիգրան Բ Մեծ) (մ.թ.ա. 140 – մ.թ.ա. 55), Մեծ Հայքի արքա մ.թ.ա. 95 թվականից մինչև մահը, Ասորիքի և Փյունիկիայի արքա (մ.թ.ա. 83 – մ.թ.ա. 69), մ.թ.ա. 85 թվականից մինչև մահը կրել է արքայից արքա տիտղոսը։ Հանդիսացել է Արտաշեսյան հարստության հզորագույն ներկայացուցիչը, հաջորդել է հորը՝ Տիգրան Ա-ին (Տիրանին)։Տիգրան Մեծի օրոք Մեծ Հայքի թագավորությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին։ Պարտության մատնելով Պարթևական թագավորությանը և ստանալով Սելևկյան գահը՝ Հայաստանը կարճ ժամանակով դարձավ Առաջավոր Ասիայի հզորագույն պետությունը. Տիգրան Մեծի տերությունը տարածվում էր Կասպից ծովից մինչև Միջերկրական ծով, Կովկասյան լեռներից մինչև Միջագետքի անապատները։ Տիգրանը, սակայն, կորցրեց իր նվաճումների մեծագույն մասը Պարթևական թագավորության և ուժեղացող Հռոմեական հանրապետության դեմ պայքարում։Տիգրան Մեծին կարելի է համարել Առաջավոր Ասիայում վերջին մեծ հելլենիստական տերության հիմնադիր։ Նրա տերության քայքայումից հետո հաջորդող յոթ դարերի ընթացքում (մինչև արաբական արշավանքները) Առաջավոր Ասիան, և, մասնավորապես, Հայաստանը, դառնում է մի կողմից Հռոմի (և նրան հաջորդած Բյուզանդական կայսրության), մյուս կողմից՝ Պարթևական թագավորության (և ապա նրան հաջորդած Սասանյան Պարսկաստանի) միջև մղված անհաշտ պայքարի թատերաբեմ։ Տիգրան Մեծի տերությունը տարածվում էր Եգիպտոսից մինչև Կովկասյան լեռներ և Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով։

Posted in Հայոց լեզու

Հայոց եզու

146.Ամառային սիրուն երեկո էր, և արեգակն արդեն թեքվում էր դեպի իր մուտքը: Մի փոքր տոթ օդին խառնվել էր մեղմ հիվիկը և զբողնելը հաճելի էր դարձել: Հանգստյան օր էր և ծովափին շատ մարդիկ կային: Բոլորն անհանգիստ էին և հայացքներն ուղղել էին ծովում ինչ-որ կետի: Ոչ ոք չէր ուզում բան ասել և չէր էլ ուզում լսել ինչ-որ բան: Միայն բարձրախոսն էր անտարբեր ընդհանուր հուզմունքին, և բարեխղճորեն իր գործն էր անում. զբաղեցնում էր հանգստացող հասարակությանը: Հաղորդավարը միապաղաղ ձայնով ինչ-որ բան էր կարդում և այդ ձայնը մատնում էր ձանձրույթն ու հոգնածությունը: Մակույկավարների տնակում անվերջ զնգում էր հեռախոսը, և ոչ մեկ չէր մոտենում, որ խոսեր կամ գոնե անջատեր այն:

Posted in Գրականություն

«Վիհի եզրին» փաստավավերագրական ֆիլմ

Այս մեկը ավելի լավ,հետաքրքիր և լավ սյուժեով էր նկարած, որը ինձ ստիպեց ավելի ու ավելի հուզվել ֆիլմի ընդացքում։ Այս ֆիլմը նույնպես Տերյանի կենսագրության մասին էր, բայց ավելի պարզ ու կոնկրետ։Այս մեկի մեջ ավել շատ ցուցադրելով էին խախաում իսկ նախորդի մեջ հաառակը։

Posted in Անգլերեն

English

1..If I ………..  stronger, I’d help you carry the piano.am
will be
were
had been
would be
would have been

If we’d seen you, we………stop
will stop
stopped
had stopped
would stop
would have stopped
.

If we……………him tomorrow, we’ll say hello.meet
will meet
met
had met
would meet
would have met

He would have repaired the car himself if he …….. the tools.has
will have
had
had had
would have
would have had

If you drop the vase, it ………….breaks
will break
broke
had broken
would break
would have broken
.

If I hadn’t studied, I ……  the exam
will not pass
did not pass
had not passed
would not pass
would not have passed
.

I wouldn’t go to school by bus if I …..have
will have
had
had had
would have
would have had
a driving license.

If she ……..         him every day, she’d be lovesick.
won’t see
hadn’t seen
didn’t see
wouldn’t see
wouldn’t have seen

I  ……   to London if I don’t get a cheap flight.
won’t travel
didn’t travel
hadn’t travelled
wouldn’t travel
wouldn’t have travelled

We’d be stupid if we  ……   him about our secret
will tell
told
had told
would tell
would have told

Posted in Ռուսաց լեզու

Русский язык

Задание-23

— О человеке, который не любит музыку? — равнодушный

— О человеке каторому ничего не жалко? —добрый

— О фильме, который имеет успех? — знаменитый

— О писателе, романы которого многие знают? — известный

— О студенте, у которого хорошее настроение? — счастливый

— О девушке, которой исполнилось 18 лет? — молодой

— О картине , которую нельзя забыть? — популярный

— О работе, которая многому научила? — полезный

— Об осеннем дне? — Прохладный

Задание-24

Руки длинны, ум короток.

Речами тих, а сердцем лих.

Не брат, не родня, лишь бы добр до меня.

Даровой рубль дешев, нажитый дорог.