Posted in Հայոց պատմություն

Հայոց պատմություն

Հայկական լեռնաշխարհ

Հայկական լեռնաշխարհը պատմաշխարհագրական տարածք է,որը գտնվում է Իրանական սարահարթի և փոքրասիական բարձրավանդակի միջև։ Հյուսիսում հասնում են մինջև կովկասիան լեռներ և սև ծով իսկ հարավում Միջագետք։

Լեռներ

Լեռնաշխարհը ունի 1800մ բարձրույուն

Լեռնաշխարհի ամենբարձր գագաթը Արարատն է 5165մ,հաջորդը Վանալճում գտնվող Սփանն է 4434մ, Հ․Հ ամենաբարձր լեռը 4096մ Արագածը, հաջորդը Կապուտ ջուղն է  3906մ,

Գետեր

Եփրատ գետ, Տիգրիս, Կոտ, ճորո, Արաքս

Հ․Հ․գետեր

Հրազդան , Աղստև,Դեբետ,Ախուրյան, Որոտան, Քասախ

Հ․Հ լճեր

Սևանա լիճ (Գեղամա ծով)  վանա լիճ(բզնունյաց ծով)

Ուրմիյա լիճ(Կապուտան լիճ)

Posted in Քիմիա

<>

Բովանդակությունը.  <<Կենսական տարրեր` Ճարպեր: >>

Ուղղորդող   հարցերը`

  • Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը

Միկրոտարրեր, մակրոտարրեր և ուլտրատարրեր:

  • Ո՞րն է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը,նրա  բաղադրությունը

Կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը բջիջն է:

Բջջի բաղադրությունը՝ 70-80% ջուր 1-5% ճարպեր, 0.2-2% ածխաջրեր,10-20% սպիտակուցներ, 0,2-2% նուկլեինաթթուներ

  • Ինչու՞  են  գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է»

Սպիտակուցնրով մենք ապրում ենք և առանց դրանց չենք կարող։

  • Ինչպիսի՞  օրգանական և  անօրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմում

  • Ինչպիսի՞ քիմիական ռեակցիայով  կարելի  որոշել  օսլայի առկայությունը սննդանյութերում

  • Ի՞նչ պայմաններ  են  անհրաժեշտ  բույսի  աճի  համար

Ջերմություն, ջուր, լույս, պարարտանյութեր։

  • Ի՞նչ  է  լուսասինթեզը 〈ֆոտոսինթեզը〉

6CO2+6H2O =C6H12O6+6O2

  • Ո՞րն է  վիտամինների  դերը  կենդանի  օրգանիզմներում: