Posted in Հայոց պատմություն

Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորություն (66-428)

Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորություն (66-428)

66 թվականին Հայաստանում գահ է բարձրացել և Արշակունյաց թագավորության հիմնադիրն է հանդիսացել Պարթև Արշակունի արքա Վաղարշի եղբայր Տրդատը: Հետագայում Արշակունիները խնամիական կապեր են հաստատել տեղի հայ նախարարների հետ, որի արդյունքում Արշակունիների հետագա սերունդը գնալով հայացել է:

1. Տրդատ Ա (66-88)
2. Սանատրուկ (88-110)
3. Աշխադար (110-113)
4. Պարթամասիր (113-114)
5. Հռոմեական պրովինցիա (114-117)
6. Վաղարշ Ա (117-144)
7. Սոհեմոս-Տիգրան (144-161)
8. Բակուր Ա (161-163)
9. Սոհեմոս-Տիգրան (164-186)
10. Վաղարշ Բ (186-198)
11. Խոսրով Ա (198-216)
12. Տրդատ Բ (217-252)
13. Արտավազդ Ե Մանդակունի (252-262)
14. Որմիզդ-Արտաշիր Սասանյան (262-272)
15. Ներսեհ Սասանյան (272-279)
16. Խոսրով Բ Մեծ (279-287)
17. Տրդատ Գ Մեծ (287-330)
18. Խոսրով Գ Կոտակ (331-338)
19. Տիրան (338-350)
20. Արշակ Բ (350-368)
21. Փառանձեմ Սյունի (368-369)
22. Պապ Արշակունի (370-374)
23. Վարազդատ (374-378)
24. Արշակ Գ (378-387)
25. Խոսրով Դ (387-389)
26. Առավան պարսիկ (389-400)
27. Վռամշապուհ (400-415)
28. Շապուհ պարսիկ (415-419)
29. Արտաշիր-Արտաշես Դ (422-428)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s