Հայոց լեզու

46․ Ա․ որի նման , ինչպիսի

Բ․որ, որ

47․ Ա․Վշտացած, խոցված

Բ․ հրապուրեց,նվաճել

Գ․ են բարցրացնելու, դադարեցնել,կառուցել

48․ ընկնել փոսը , ընկնել գետին

ընկած լինել խնդիրների մեջ

49․ Ձկնորսի ցանցը մի մեծ ձկնիկ ընկավ և նա շատ ուրախացավ

Նայում էի շարժող կապույտ ծովի ալիքներին և հագստանում էի ։

Նավից ապշահար հետևում էին սևամորթ հնկացիները։

Ամողջ օրը շրջելուց հետո հասանք արքայի դղյաին և հիցանք ։

Advertisements

հայոց լեզու

40․ երբ կարդաց նա

կարդալիս

կառուցելիս

կառուցելուց

լսելիս

դառնալիս

հիվանդանալուց

հիվանդանալիս

41․ քերել- քերիչ

գրել-գրիչ

կապել-կապիչ

քամել-քամիչ

թակել-թակիչ

ըմպել-ըմպիչ

բացել-բացիչ

գործել-գործիչ

խաղալ-խաղալիք

ուտել-ուտելիք

խմել-խմիչք

հագնել-հագուստ

ձգել-ձգիչ

փակել- փակիչ

խթանել-խթանչ

փաթաթել- փաթաթիչ

ճոճել- ճոճորան

գանձել-գանձիչ

սղել-սղիչ

ջնջել-ջնջիչ

ծածկել-ծածկիչ

կապել-կապիչ

օրորել-օրորիչ

43․ վազել-վազեցնել,վազեցրի

պարել-պարեցնել,պարեցրի,

աշխատել- աշխատեցնել,աշխատեցրի

ուտել- ուտեցնել,ուտեցրի

կարմրել- կարմրացնել,կարմրացրի

սովորել- սովորեցնել, սովորեցրի

խմել-խմացնել,խմացրի

շփոթել-շփոտեցնել, շփոթեցրի

լռել- լռեցնել,լռեցրի

վստահել- վստահեցրեց, վստահեցրի

հագենալ-հագեցնել,հագեցրի

մոտենալ-մոտեցնել, մոտեցրի

մերձենալ- մերձեցնել, մերձացնել

հայոց լեզու

21.Թիվ ցույց տվող բառերը գտի՛ր: Դրանց հետ առարկա և գործողություն ցույց տվող բառերը (գոյականներն ու բայերը) ի՞նչ թվով (եզակի՞, թե՞ հոգնակի) են գործածվում:

Գտածոն յոթանասուն միլիոն տարվա (թվական) հնություն (գոյական) ուներ (բայ): (եզակի)

Միայն տասը ամիս (թվական) հետո տուփը (գոյական) կարելի է բացել (բայ): (եզակի)

Փոքրիկ հովիվը երեսուն-երեսունհինգ (թվական) գառ (գոյական) էր պահում (բայ): Մի օր երեքը (թվական)  գայլի բաժին (գոյական) դարձան (բայ): (հոգնակի)

Հիսուներկու (թվական) շենքից (գոյական) տասներեքը (թվական) կառուցվել է (բայ): (եզակի)

Տասներկու օր (թվական) մնաց (բայ) քարանձավում (գոյական), մինչև որ անձավի մուտքը բացվեց: (եզակի)

Բացատում ընկույզի չորս (թվական) ծառ (գոյական) կա (բայ): (եզակի)

Միայն մի քաղաքում՝ Բոմբեյում, մարդիկ յոթանասուն (թվական) լեզվով ու բարբառով (գոյական) են խոսում (բայ): (հոգնակի)

22. Փորձի՛ր պատասխանել, թե՝

ա) ով ե՛րբ կարող է ասել՝ <<ես>>.

Երբ գործողությունը կատարողը առաջին դեմք է:

բ) ով ո՛ւմ է ասում՝ <<դու>>.

Երբ գործողությունը կատարողը երկրորդ դեմք է:

գ) ո՛ւմ մասին են ասում՝ <<նա>>:

Երբ գործողությունը կատարողը երրորդ դեմք է:

23. Նախադասությունները համապատասխանաբար տեղադրի՛ր տեքստում: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:

Մի վարժապետ իրեն մեծարելու հատուկ ծեսեր էր մշակել սաների համար: Օրինակ՝ երբ փռշտում էր, երեխաները ոտքի էին ելնում ու, ամեն վանկի վրա ծափ զարկելով, միաբերան վանկարկում:

-Ա-ռող-ջու-թյուն, վար-ժա-պե՜տ…

Մի անգամ այս վարժապետը պարանը փաթաթեց մեջքին ու իջավ ջրհորը, որ ծարավ երեխաների համար ջուր հանի: Պարանն էլ երեխաներն էին բռնել:

Հանկարծ նա փոշտաց: Երեխաները տեղնուտեղ բաց թողեցին պարանն ու միաբերան վանկարկեցին.

-Ա-ռող-ջու-թյուն, վար-ժա-պե՜տ…

Վարժապետը չհասցրեց շնորհակալություն հայտնել:

24. Ձեր բակի մասին պատմի՛ր (մանրամասն նկարագրի՛ր, բերաբերմունք արտահայտի՛ր) և պատմությունդ վերնագրի՛ր:

Մեր բակը մի մեծ ընտանիք է, որտեղ բոլորս սիրում ենք իրար ինչքանել, որ վիճել ենք մեկ է տեսնելիս բարեվում ենք և խոսում։ Մեր բակում մենք մինչև կես գիշեր խաղում ենք, խոսում և ծիծաղում։ Մեր բակում ես իմ 14 տարին անցկացրել եմ հիսքանչ ուեցել թե կռիվ թե լաց թե ծիծաղ։ Մեր բակը միշտ խինդով լեցուն է, մեր բոլորիս մանկության ամենա լավ հիշողությունորը կապված են լինում բակի և դպրոցի հետ։ Այդ երկու վայրումել մենք մեծանում ենք շրջապատված ընկերներով և լավ հիշողություններով։

25.Կետերի փախարեն պահանջված ձևով գրիր փակագրծում դրված բառերն ու բառակապակցությունները:

Երգելուց ձայնը գլուխն էր գցում:

Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար վախենալիս:

Թեյը տանելուց թափեց:

Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ, տխուր կամ ծանր երևալուց:

Ու Մոսկվա գնալուց առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում:

Մեղր լցնելուց մի կաթիլ գետին թափեց:

26.Քո մասին պատմի՛ր (ո՞ւմ և ի՞նչ ես սիրում, ո՞րն է քո սիրելի զբաղմունքը, ինչո՞վ ես ուրախանում, ի՛նչն է քեզ զարմացնում, ի՞նչ զգացումներ ես ունենում) և պատմությունդ վերնագրի՛ր:

Ես Կառոլինան եմ 13 տարեկեն, չեմ սիրում երբ ինձ ասում են Կարինե և երբ իմ անունը գրում են ԿաՐոլինա։ Շատ եմ սիրում նկարել, նվագել և երգ լսել, սիրում եմ երգել, բայց բաղաձայն եմ։ Դպրոցի առարկաներից չեմ սիրում մաթեմը ֆիզիկան, քիմիան և օտար լեզուներից ռուսերենը իսկ անգլերեն շատ-շատ եմ սիրում։

27. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց (բառի սկզբում դրվող ածանց) ունեն:

Անարվեստանդեմանդուռ, անիվ, անսիրտանահ, անուշ, անմահ, անուն, դժողք, դժգոհդժբախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապատակ, տարի, տկար, տհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտեսչկամ, չարիք:

28.Տեքստի Ա և Բ մասերում ընդգծված բայերի ժամանակների տարբերությունը վերցրու՝ Ա մասի բայերը դարձնելով Բ մասի բայերի նման:

Ա. Մի խեղճ գյուղացի ծերացան և ուժատ եզ ունի ու չգիտի, թե ինչպես ազատվեր բեռ դարձած անասունից: Որոշեց տանել շուկա, ծախել: Եվ քանի որ առևտրի փորձ չունիդիմում է իր դրացուն:

-Եզս հալից ընկել է, ի՞նչ կլինի՝ օգնիր, տանենք շուկա, ծախենք:

-Աչքիս վրա, – պատասխանում է դրացին:

Դրացին խոսքաշեն ու լեզվանի մարդ է. շուկայում սկսում է գովաբանել եզին:

-Այ եզը, լավ եզը, էս կողմն եկեք, մի էստեղ նայեցեք: Հո եզ չէ, Աստված վկա, գոմեշ է, գոմեշ…

ԲՀավաքվում են մարդիկ, ու սա շարունակում է.

-Գիտե՞ք՝ ինչ ուժեղ է. առանց զույգի գութան է քաշում: էնքան խելոք է ու հեզ, որ կարող եք համ բարձել, համ լծել:

Մարդիկ լսում ենքննարկում, ձեռք տալիս եզանը, բայց ամենից ուշադիր եզան տերն է լսումԼսում է, լսում է, մեկ էլ դառնում դրացուն ու ասում.

-Չէ, ախպեր, ես իմ ապրանքը չեմ ծախում: Որ էդքան լավն է, ես կբանեցնեմ, էլի:

29.Նախադասության բառերը փոխարինի՛ր հոմանիշներով (որը որ հնարավոր է)՝ առանց նախադասության միտքը փոխելու:

Օրինակ՝ <<Արքա՛, անկարելի է քո պահանջը բավարարելը, մեկ այլ բան խնդրիր>>, – հորդորում էր իմաստունը: – <<Թագավո՛ր, անհնար է քո կարգադրությունը կատարելը, մի ուրիշ բան պահանջիր>>, – հորդորում էր իմաստունը:

Թագավորի (Արքայի) երեսը (դեմքը) տեսնելու համար էր այդքան երկար ճամփա (ճանապարհ) կտրել (անցել):

Երեխաներն (Մանուկներն) իրենց համար պար էին գալիս (պարում էին), հետո՝ շուռ գալիս (պտտվում), իրենք իրենց ծափ տալիս ու ուրախանում (զվարճանում), աշխարհքով մեկ լինում:

Լուսանում է (արևը ծագում է), սարի (լեռան) ետևից դուրս է գալիս արևը (արեգակը):

Մի գարնան իրիկունը (երեկո) դռանը նստած զրույց էինք անում (զրուցում էինք):

<<Թե ուզում եք, որ չմեռնեմ, (չմահանամ) – ասում է թագավորը (արքան), – գնացեք ու անմահական ջուրը բերեք, որ խմեմ ու վեր կենամ տեղիցս (առողջանամ)>>:

30. Կետերը փոխարինի՛ր տրված՝ ժամանակ ցույց տվող բառերից մեկով:

Մարդկությունը հիմա ամեն ինչ չէ, որ իմանում է իր մոլորակի մասին: Մինչև հիմա հայտնաբերում են դամբարաններ ու քաղաքներ, գտնում են բույսերի ու կենդանիների նոտ տեսակներ:

Բրյուսելի օդերևութաբանական ինստիտուտում վերջերս տագնապ հնչեցրին: Սարքերն ասում էին, որ ուր որ է պիտի ուժեղ երկրաշարժ լիներ: Մարդիկ հանկարծ իմացան, որ այդ ժամանակ ինստիտուտից հինգ կիլոմետր հեռու մի դահլիճում հոլանդական նշանավոր մի ռոք խումբ էր համերգ տալիս:

<<Սեպտեմբեր>>, <<հոկտեմբեր>>, <<նոյեմբեր>>, <<դեկտեմբեր>> ամիսների անուններն այս պահին իրականությանը չեն համապատասխանում, որովհետև նշանակում են յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասներորդ, իսկ իրականում դրանք իննից տասներկուերորդ ամիսներն են: Այդ անհամապատասխանությունն առաջացավ այն ժամանակ, երբ մարդիկ հրաժարվեցին այն օրացույցից (հռոմեական), որտեղ տարվա առաջին ամիսը մարտն էր:

Արդեն կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նորածին երեպաները չեն սիրում ջազը և սիրով լսում են քնքու, մեղեդային երաժշտություն:

Ճապոնական մի ընկերություն ինչ-որ ժամանակ սկսելու է գրպանի հեռուստացույցների արտադրություն:


Հայոց լեզու

17.Գործը վաղվան մի թող։ Գործնէ անմահ։ Գործն անմահ է։

Ավելի քան հարյուր տարի նավը մնաց ծովի հատակին։ Նավն ավելի քան հարյուր տարի սուզված մնաց։

Ուսումնասիրում էր իրենց գյուղի բույսերը ։ Իրենց գյուղի բույսերն էր ուսումնասիրում։

Սիրտը գործում էր օր ու գիշեր։ Սիրտն օր ու գիշեր գործում էր։

Հետքերը տանում էին անտառ։ Հետքերն անտառ էին տանում։

Աղեղնավորը ներկաներին սպառնում էր ու գոռգորում։ Աղեղնավորն սպառնում էչ ներկաներին ու գոռգոռում։

Աղջիկը հավանաբար շտապում էր։ Աղջիկն շտապում էր հավանաբար։

Գինին կարասներում էին պահում։ Գինին էին պահում կարասներում։

Տղան ցանկապատի վարյոց թռավ։ Տղան էր ցանկապատի վրայից թռչողը։

19. Ոսկեշար — ոսկեգույն, բազմազբաղ — բազմազան, բազկատարած — բազկաթոռ, գնդացիր — գնդակ, ստրկահոգի — ստրկական, սիրահոժար — սիրահարված, մեղմանվագ — մեղմօրոր, սառցալեռ — սառցաբեկոր, բանաձև — բանասեր, գաղտագողի — գաղտնի։ 19.

Հայոց լեզու

1.Իմ դպրոցում ամենինչ շատ լավ է։ Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը, իմ դասընկերներին և իմ ուսուցիչներին։ Կրթահամլիրում ամեն տեղ ես ունեմ իմ սիրելի անկյունը։ Ավագ դպրոցում ինձ ամեն ինչ դուր է գալիս։

2. Վայրեջք վայր-իջել

Բանբեր բան- բերող, լուր բերող

Բանակռիվ բան-ա-կռիվ, բանավեճ

Սնապառ սին-ա-փառ, չափազանց փառասեր

Սնահավատ սին-ա-հավատ

3.Աղեսը մի թուխտ գտավ և այդ թուխտը տարավ գայլին։ Թագավորը ժլատ ու աչկածակ մարդ էր և հրամայեց, որ կարասը իրեն տան։Կղզին լճի հարավ-արևելքում էր ու լճի հյուսիսային ափից տարբերվում էր թեբուսականությամբ, թե ենդանիներով։ Խեղճ կապիկը պիտի վարժվի նեղլիկ վանդակին և անընդատ պիտի փորձի դուրս պրծնել այդտեղի։ Զինվորն իյեցրեց բացովի կամուրջը և փոսի վրայով անցնելով տիկինը մոտեցավ կոճղերին։ Մառախուղի միջից նաղիրն էր մեզ ընդառաջ գալիս և վարորդը մեքենան արգելագեց։Կապիկը կես ժամում խժռեց իմ բերած բանանները։ Մեր միջև կարծես թե բարեկմություն հաստատվեց։ Որպես խայծ, վանդակի մեջ ես ամենագայթակղիչ բանանները կդնեմ։ Նրան համոզելու համար տերն առաջինը կմտնի վանդակը։

4. Դոկտոր Քիփ Թոռնը Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի առաջատար ֆիզիկոսներից է: Մի քանի տարի առաջ գիտական աշխարհում նա մեծ իրարանցում առաջացրեց: Նա պաշտպանեց այն վարկածը, որ ժամանակի մեքենայի կառուցումը լիովին հնարավոր է: Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի և տարածության <<միջանցքը>> մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում: Դոկտոր Թոռնի ներկայացրած ժամանակի մեքենայի նախագծումն այդ <<միջանցքը>> գնտվելու է երկու մետաղե սկավառակի միջև: Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի, պտույտ գործի ու նախնական դիրքին դառնա:

5.Թվում էր

հնչեղ

սքանչացել էին

դեգերել

անընդհատ

հայտնվի

կաթիլներից 

վառվում են զմրուխտ

նայելու

առաջ գնալ

հանկարծակի

առաջ գնալ

6.Եթե ես ունենաի ժամանակի մեքենա ես կգնաի անցյալ կանեի այն ինչը, ինչը չեմ արել և հիմա ափսոսում եմ դրա համար։ Կգնաի անցյալ կուղեի իմ այն սխալները, որոնք իմ համար ճակատագրական են դարցել։ Ճիշտ է մարդիկ սովորում են ապրել սղալների վրա, բայց կան սխալներ, որոնք շատ վատ են անրադառնում։ Կգնայի կկրգեի, կղոսեի այն մարդկանց հետ, ովքեր հիմա չկան։

7.

  • Անգույն – դժգույն, անբախտ – դժբախտ, անգետ – տգետ, անշնորհք – ապաշնորհք, անարդյունք – ապարդյուն, անօրեն – տնօրեն, անձև — տձև:
  • Բառակաճակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:
  • Ինքն իրենից գոհ – ինքնագոհ, իրեն հավանող – ինքնահավան, իր կյանքի պատմությունը – ինքնակենսագրություն, ինքն իրեն կրթելը – ինքնակիրթ, իրեն ժխտելը – ինքնաժխտում, իրեն սիրելը – ինքնասիրահարված, իրեն կառավարելը — ինքնակառավարել:

Ինչ է անկախությունը

Իմ կարծիքով անկախությունը դա կախվածություն չունենալն է ինչոր մարդկանցից կամ մարդուց։Անկախությու երբ դու ես կայացնում քո վորոշումները, ինքտես պլանավերում քո կըանքը։Անկախություն երբ դու ինքտես պատասխան տալիս քո ամեն քայլի համար։ Անկախություն երբ դու չես ապրում մյուսների կարծիքների տակ, չես ապրում ուրիշների ցանկությամբ և չես շարժվում իրենց կանոններով։

Հաշվետվություն

Ճիշտ է ես նոր եմ եկել այս դպրոց, բայց շատ հարազատ է դարձել ։ Ես արդեն վեց ամիս է ինչ այստեղեմ սովորում և արդեն ձեռք եմ բերել շատ ընկերներ։Նաև միջին դպրոցն ինձ տվեց շատ գիտելիքներ։ Եվ հիմա, որ մենք արդեն տեղափոխվում ենք ավագ դպրոց դա բոլորիս համար միքիչ դժվար է, որովհետև կան մարդիկ ովքեր դուրս են գալու դպրոցից կամ փոխելու են դասարանը։ Ինձ շատ դուր եկավ միջին դպրոցը, բայց արդեն ժամանակն է տեղափոխվել ավագ դպրոց։ Ես միջին դպրոցում սովորելու  ընտացքում մասնակցեցի շատ ճամփորդությունների և  նախագծերի։ Ես հուսովեմ, որ ավագ դպրոցում սովորելու  ընթացքում մենք նորից կունենանք շատ հետաքրքիր ճամփորդություններ  և ձեռք կբերենք շատ գիտելիքներ։

Ես շատ կկարոտեմ միջին դպրոցը , քանի որ շատ եմ կապվել այստեղի միջավայրի և դասատուների հետ ։ Այդպես էլ կփորձեմ կապվել ավագ դպրոցի հետ ։