Posted in Ֆիզիկս, ֆիզիկա ․Լաբորատոր աշխատանք

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը

Աշխատանքի նպատակը․ պարզել թելավոր ճոճոնակի տատնումների պարբերությունը և հաճախության կախումները թելի երկարությունից։

Անհրաժեշտ պարագաներ․ անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալան կցորդիչով ևթաթով, վայրկենաչափ կամ վայրկենացույց սլաքով ժամացույց, չափրիզ։

Փորձի կատարման ըթացքը